Software

OTP banka i KING ICT uveli nova rešenja za oporavak od katastrofe i kontinuiranu zaštitu te očuvanje podataka

OTP banka je u saradnji sa kompanijom KING ICT uvela novi sistem za oporavak od katastrofe (Disaster Recovery – DR), i kontinuiranu zaštitu i očuvanje podataka, te brzi oporavak i nastavak poslovanja u slučaju bilo kakvog nepredviđenog događaja ili zastoja. Novo DR rešenje predstavlja značajan napredak u odnosu na postojeća rešenja standardno korišćena na regionalnom bankarskom tržištu.

Uz ljude, jedan od najvažnijih faktora za sigurnost poslovanja banke predstavljaju informacije kojima banka raspolaže, a upravo njihova dostupnost i očuvanje od presudne je važnosti za uspešno poslovanje. Kako bi upravo ta imovina bila adekvatno osigurana te osigurano pouzdano i neometano poslovanje, OTP banka je u saradnji sa kompanijom KING ICT dizajnirala novo rešenje za replikaciju podataka i očuvanje kontinuiteta poslovanja. Nova rešenja se temelje na EMC tehnologiji, vodećeg svetskog proizvođača u tom segmentu.

Novo DR rešenje omogućava čuvanje podataka za glavnu platformu te razne otvorene platforme i njihovu bržu replikaciju između primarnog i sekundarnog infomatičkog centra OTP banke te uključuje dizajn sistema, konsolidaciju diskovnih sistema sa replikacijom na udaljenu lokaciju i održavanje. Primenom novog DR rešenja svi podaci OTP banke su osigurani u slučaju bilo kakvog nepredviđenog događaja ili zastoja na bilo kojoj lokaciji te je omogućeno pokretanje produkcije informatičkog sistema i nastavak rada u najkraćem mogućem roku.

‘‘OTP banka je oduvek bila usredsređena na to da sve informacije i poverljivi podaci, a posebno podaci o klijentima, budu sigurni i stalno dostupni. Novo DR rešenje omogućava trajnu funkcionalnost informatičkog sistema Banke, koja time omogućava svojim klijentima neometane, sigurne i neprekinute bankarske usluge u svih 100 poslovnica i na više od 175 bankomata.’’ – rekao je Balazs Bekeffy, član Uprave OTP banke.

„OTP banka je čvrst dokaz da investicije u sigurnost klijentskih podataka ne smeju i ne mogu biti redukovane čak i u vreme finansijske krize i recesije. Nastavkom investicionog ciklusa, Banka je ostvarila znatne tehnološke koristi uz smanjenje potencijalnih rizika gubitka podataka na gotovo nulu.“ istakao je Zoran Pešut, voditelj razvoja poslovanja KING ICT-a.

Leave a Reply