Software

Pametna izgradnja uz SmartBUILDING

Građevinsko preduzeće Trigema iz Praga razvija veoma sofi sticirane projekte – zahvaljujući SmartBUILDING-u, radni tokovi su značajno poboljšani jer je rešenje skrojeno upravo prema zahtevima građevinske industrije.

U početku beše IPOS. Međutim, ovaj sistem nije imao ni snagu ni skalabilnost koji su Trigemi bili potrebni. „U kombinaciji sa poslovnim funkcionalnostima SAP platforme, rešenje SmartBUILDING sada nam omogućuje da kontrolišemo finansijske promene u našoj kompaniji, kao i naše ambiciozne građevinske projekte“, kaže glavni inženjer u Trigemi, Marcel Soural.

„Sada imamo potpunu pokrivenost standardnih procesa u građevinskoj industriji uz istovremenu integraciju logistike, kontrole i računovodstva.“ Jedan od najbitnijih prioriteta na putu od IPOS-a do Smart- BUILDING-a bio je da se povežu tehnički građevinski procesi sa poslovnim segmentima. Takođe je bilo važno da se inkorporira SAP informacioni sistem u Trigemu tako da može da se istovremeno pouzdano upravlja višestrukim velikim građevinskim projektima.

Prvo je rešen segment finansija kroz nekoliko faza. Nakon toga sledila je, između ostalih, funkcija za procenu građevinskih projekata i integracija URS cenovnika građenja, što je ključno za građevinske kompanije. „Rešenje pruža pogodnosti za klijente na svim nivoima“, potvrđuje Jiri Kostal, generalni direktor S&T Češke. „Trigema Holding sada ima integrisani pregled upravljanja svim projektima.

Na primer, centralizovana nabavka građevinskog materijala je optimizovana, što dovodi do značajnih ušteda.“ Radni procesi su takođe uveliko poboljšani: fakturisanje je sada isključivo elektronski proces, vreme od izdavanja narudžbine do isplate je minimizirano a administrativni zadaci su vidljivo smanjeni. Trigema sada lako može da proverava svoje finansijsko planiranje u pojedinim fazama proizvodnje: rukovodioci imaju savršen pregled isporuka, mogu odmah da vide ako se projekat ne pridržava svog originalnog budžeta i da preduzmu neophodne korake da to isprave.

Postoje prednosti čak i na gradilištu. Na primer, nadzornik gradilišta može da koristi SmartBUILDING za elektronsku komunikaciju sa izvođačem koristeći laptop. Osim toga, SmartBUILDING je povezan sa web stranicama Tri geminog klijenta, tako da oni mogu da provere napredovanje postojećih ugovora.

Leave a Reply