Software

Pexim CMS implementira “Content Management” sistem

Pexim CMS je započeo implementaciju “Content Management” sistema u Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) u januaru ove godine. Implementacija ovog “custom made” rešenja će doprineti automatizaciji kancelarijskog poslovanja, uključujući i integraciju sa postojećim aplikacijama u NKOSK-u. Funkcionalnosti povezuju postojeći Portal i poslovne aplikacije za polise za osiguranje stambenih kredita i osiguranje plaćanja sa CMS rešenjem. Cilj ovog projekta je da značajno smanji papirologiju koja se koristi u svakodnevnom poslovanju, da automatizuje poslovne procedure i lociranje slučajeva, kao i da omogući jednostavnu i brzu pretragu za potrebnim dokumentima.

Leave a Reply