Software

Softverska aplikacija za prinudnu naplatu iz Pexima

Aplikacija „Forced Payment” namenjena je 2000 integraciji Peximovog Core sistema (PUB ) sa novim sistemom prinudne naplate u Crnoj Gori.

Aplikacija je usko povezana sa Peximovim modulima za domaći platni promet i devizno poslovanje. Pored dizajniranja nove aplikacije za prinudnu naplatu, izvršene su značajne izmene na postojećim aplikacijama za domaći platni promet i devizno poslovanje, u delu koji pokriva rad sa blokadama i mehanizam prinudne naplate. Aplikacija „Forced Payment” podržava rad sa novim sistemom poruka za prinudnu naplatu, koji je propisan od strane Centralne Banke Crne Gore.

Razmena poruka se vrši kroz novi kanal komunikacije i nije povezan sa postojećim kanalom (RTGS) za razmenu finansijskih poruka. Poruke se razmenjuju u XML formatu propisanim specifikacijom CBCG. Najveća izmena u konceptu prinudne naplate je činjenica da se od sada blokiraju i deblokiraju direktno računi navedeni u porukama, a ne firme koje su označene matičnim brojem kako je bilo ranije. Takođe, uvodi se prinudna naplata za devizne račune koja ranije nije postojala.

Leave a Reply