Software

“Pexim Solutions” uveo novi informacioni sistem u Komercijalnu banku

Novi bankarski  informacioni sistem Komercijalne banke ućiće u operativnu primenu za par dana, a uveden je zahavaljujući saradnji ove banke sa sa kompanijom “Pexim Solutions” iz Beograda. Novi informacioni istem trebao bi da obezbedi bolji protok informacija, potpomogne odlučivanje i poslovanje banke učini znatno efikasnijim.

Projekat uvođenja novog informacionog sistema startovao je krajem 2007. godine, a na projektu je za godinu i po dana bilo angažovano preko 300 IT i bankarskih  stručnjaka. Istovremeno za rad u novom IT okruženju obučeno je više od 2700 zaposlenih. Naravno, implementacija novog informacionog sistema uticala je i na brojne infrasktrukkturne i organizacione izmene, a zvaničan prelazak na primenu novog IT rešenja obaviće se danas kada ekspoziture Komercijalne banke neće raditi.

Leave a Reply