Software

Piratska partija negoduje zbog namere EU parlamenta da produži monopol na kopiranje sa 50 na 70 godina

Internacionala Piratskih partija objavljuje združeno saopštenje za javnost u kojem poziva na razmatranje nameru za produženje trajanja monopola na kopiranje. Piratska partija Srbije se pridružuje globalnoj reakciji različitih organizacija širom sveta i poziva još jednom na odgovornost Srbije pri aplikaciji budućih EU zakona.

Što se konkretnog slučaja u vezi sa monopolima na kopiranje tiče, stav Piratske partije Srbije je jasan: isključenje monopola na kopiranje otvara mogućnost za nove ekonomske modele i stimuliše razvoj u svim sferama društva. Ipak, svaki nagli zaokret u postojećem kontinuumu je teško izvodljiv i zato je bitno da se ova namera EU parlamenta još jednom proceni.

Sledi tekst pisma namenjenog članovima evropskog parlamenta:

Kao što možda znate, 41 član Evropskog parlamenta je potpisao zahtev, podnet od strane MEP Christian Engstrom-a, 20.4., da se preispitaju prethotne odluke Parlamenta u vezi sa produžavanjem uslova ”zaštite” kopirajta i sličnih prava (amend Directive 2006/116/EC) sa 50 na 70 godina. To znači da se ovaj zahtev može naći u postupku ove nedelje.

Predlog je prosleđen od strane prethodnog parlamenta 2009. Od tada, bio je zadržan o Savetu usled blokade od strane manjine. Trenutni Parlament, izabran 2009., nema obaveze da ispunjava odluke donete od strane prethodnog saziva. Kako postoje ozbiljne sumnje da li su prethodne odluke pravilne, Piratska partija Srbije preporučuje da aktuelan Evropski parlament preispita tu odluku. Stoga, molimo Vas da glasate za vraćanje odluke u primarni postupak u Evropskom parlamentu.

Postoji nekoliko razloga zašto je ovo ponovo razmatrano. U suštini, prethodni Parlament je ignorisao nekoliko nezavisnih studija koje su preporučivale da se ne produžava trajanje srodnih prava i ograničenja. Umesto toga, stiče se utisak da je prethodni Evropski parlament doneo odluku na osnovu jednog istraživanja koji je pripremila britanska firma u ime britanske fonografske industrije (BPI) – trgovinske grupe koja predstavlja deo muzicke industrije Velike Britanije i koja je verovatno jedna od nekoliko grupa koja bi imala profit od produžetka ovog termina.

Sama studija, je bila bazirana na podacima koje je dostavio BPI, čije informacije nisu bile proverene. Oni su zaključili da bi 45-godišnje produženje povećalo prihode muzičkih kompanija od 10 do 181 miliona eura u narednih 50 godina (ne 3.3 milijarde kako je bilo očekivano), što bi bilo između 0,1% i 0,7% u narednih 10 godina.

Odluka Parlamenta je bila kritikovana od strane mnogih grupa, uključujući Univerzitet Kembridž, Univerzitet Strazburg, i Maks-Plank institut za intelektualnu svojinu, konkurentnost i pravo u Minhenu.

Pored toga, 2005. godine je Vlada Velike Britanije oformila komisiju, koju je predvodio Endrju Govers. Komisija je imala zadatak da izvrši nezavisnu reviziju intelektualne svojine, i detaljno prouči pitanje produžavanja autorskih prava. Revizija je ispitivala mnoge argumente koji idu u prilog produživanja autorskih prava u oblasti zvučnih zapisa i došla do zaključka da nijedan od njih nije održiv, napominjujući da bi produženje dovelo do povećanja prihoda koje je manje od 2%, s tim da bi ono bilo najzastupljenije samo kod nekoliko umetnika. To će koštati potrošače samo u Velikoj Britaniji od 267 do 533 milliona eura. Revizija je preporučila da Evropska Komisija “zadrži dužinu zaštite prava zvučnih zapisa i interpretatora na 50 godina”.

U svetlu ovih tačaka, molimo vas da uzmete u obzir da glasate za obnovljeno pokretanje, da bi trenutnom Evropskom parlamentu dali mogućnost da raspravi pitanje vlasništva i ispita sve dokaze za i protiv produžavanja trajanja ograničenja kopirajta za zvučne zapise, akta ne samo od značaja za korisnike, već uključujući i uskraćivanje javnosti zahvaljujući kopirajtu.

Leave a Reply