Software

Podrška za Microsoft Windows Vista Servisni paket 1 prestaje 12. jula 2011. godine

Podrška za Servisni paket 1 za OS Microsoft Windows Vista doživeće svoj kraj u nekoliko narednih meseci. Iako će najnoviji servisni paket imati tehničku podršku (Vista Servisni paket 2) do 2012, ona će za Servisni paket 1 prestati da važi 12. jula 2011. godine. Od tog datuma pa nadalje, Microsoft više neće pružati podršku kao ni besplatne bezbednosne ispravke za Windows Vista Servisni paket 1.

Okruženja koja nemaju tehničku podršku i odgovarajuće zakrpe mogu biti ranjiva na bezbednosne rizike. Kako bi se obezbedilo sigurno radno okruženje, kornisniku na raspolaganju stoje dve opcije: nadogradnja ili kupovina sporazuma o prilagođenoj podršci do kraja životnog ciklusa proizvoda.

Za OS Windows Vista postoje dve opcije nadogradnje: nadogradnja na najnoviji servisni paket, servisni paket 2 ili najnoviju podržanu verziju operativnog sistema – Windows® 7. Ovo je idealna prilika da korisnik iskoristi nove funkcije OS Windows 7 namenjene produktivnosti sa bilo kog mesta, da upravlja rizikom uz unapređenu bezbednost i smanji troškove u cilju boljeg upravljanja računarima. Dodatna podrška za Windows 7 biće dostupna sve do 14. januara 2020.

Ukoliko korisnik želi da zadrži Windows Vista Servisni paket 1 koji će uskoro ostati bez podrške, ima opciju kupovine sporazuma o prilagođenoj podršci od Microsofta. Ako korisnik želi da kupi ovaj sporazum, Microsoft mu preporučuje da napravi plan prelaska sa nepodržane platforme. Troškovi ovakvog sporazuma znatno su viši od obične podrške, i svake godine rastu kako se smanjuje broj korisnika koji su ostali na end-of-life platformi.

Više informacija možete naći: support.microsoft.com/lifecycle/?ln=srsupport.microsoft.com/ph/11732/sr

Leave a Reply