Software

Posebna letnja Adobe CS3 ponuda

Firma HSM informatika je organizovala posebnu letnju Adobe Creative Suite 3 ponudu, koja je klijentima dostupna i kroz mrežu partnera, među kojima je i firma Extreme.

Kupovinom Creative Suite 3 paketa, svaki klijent dobija Pantone Huey Pro kalibrator monitora, koji omogućava doslednost boja od monitora do štampanja, a čija je regularna cena 180€.

Ponuda se odnosi na kupovinu svih verzija paketa Creative Suite 3, bilo da se radi o Full Retail ili TLP licencama.

Leave a Reply