Software

Potpisan Memorandum o razumevanju između komorskog sistema i Zavoda za intelektualnu svojinu

Unapređenje primene prava intelektualne svojine, kao privrednog, kulturnog, intelektualnog i uopšte društvenog resursa zemlje je označeno kao jedan od prioriteta za ulazak Srbije u EU i izlazak srpske privrede na evropsko i svetsko tržište

Memorandum o razumevanju potpisan je između Privredne komore Srbije (PKS) i Zavoda za intelektualnu svojunu. U ime PKS Memorandum je potpisala potpredsednica Vidosava Džagić, a u ime Zavoda njegov direktor Branka Totić. Memorandum su još potpisali i presednik Privredne komore Vojvodine Nikola Stojšić, zatim predstavnik Privredne komore Beograda, Kragujevca, Kraljeva, Niša, Sremske Mitrovice, Užica, Valjeva i Zrenjanina. Potpisivanjem Memoranduma ozvaničeno je učešće PKS i komorskog sistema u realizacija projekta „Osnivanja centra za informisanje i edukaciju u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije“, koji finansiraju Evropska unija i Evropski patentni Zavod. Projekat je vredan 2,2 miliona evra i podržan je od strane ICC Serbia.

Pozdravljajući goste na svečanosti potpisivanja Memoranduma potredsednica PKS Vidosava Džagić, između ostalog je naglasila da unapređenje primene prava intelektualne svojine, kao privrednog, kulturnog, intelektualnog i uopšte društvenog resursa zemlje je označeno kao jedan od prioriteta za ulazak Republike Srbije u Evropsku uniju i izlazak srpske privrede na evropsko i svetsko tržište. To je nacionalni interes i osnovno suštinsko opredeljenje PKS, na kojem smo izgradili i naše strateške ciljeve.
,,PKS kao vodeća asocijacija srpskih privrednika je svesna značaja vrednovanja intelektualnog kapitala i strategije ekonomskog razvoja zemlje i privlačenje stranih direktnih investicija u Srbiju. To znači da intenzivno radimo na podizanju nivoa konkurentnosti nacionalnih kompanija i prilagođavanju evropskim standardima. Komorski sistem u Srbiji kao prednost ima razvijenu infrastrukturu privrednih komora pa je u realizaciju projekta uključen i značajan broj regionalnuh komora’’, naglasila je Vidosava Džagić.
Po njenim rečima ovaj projekat će dodatno doprineti podizanju institucionalnog kapaciteta i PKS, komorskog sistema, kao i povezivanju sa nacionalnim Zavodom za intelektualnu svojinu. Na ovaj način će privreda Srbije u direktnoj komunikaciji dati pravi i realan doprinos u donošenju nacionalne politike, strategije i regulative u oblasti intelektualne svojine. Potpredsednica PKS je posebno naglasila, da ova asocijacija privrede gaji dobru saradnju sa Ministarstvom za nauku i tehnološki razvoj, kao resornim ministarstvom, u cilju transfera znanja i tehnologija u privredu.
Državni sekretar u Ministarstvu za tehnološki razvoj u Vladi Srbije Miloš Nedeljković je podvukao da u našoj zemlji ima 10.000 istraživača, ali da je nedovoljno finansiranje nauke, pa je potrebno da se u buduće za nju izdvaja jedan odsto iz budžeta i još dva odsto da ona dobija od industrije.
Predstavnik EU u Srbiji Alberto Kamarata je naglasio da sa razvojem intelektualne svojine i podržavanjem većeg broja inovacija, daće se značajan doprinos razvoju Srbije, dok je direktor u evropskom Zavodu za patente Ričard Flamer dodao da će ove godine Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije postati član evropske porodice Zavoda za patente.
Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Branka Totić je podvukla da intelektualna svojina predstavlja najvrednije dobro za svaku firmu. Ona je potom dodala da i u Srbiji raste svest o značaju intelektualne svojine o čemu govori i otvaranje Edukativnog informativnog centra. Centar treba da doprinese širenju znanja i podizanju svesti kod privrednika o značaju ove svojine. U tome značajnu pomoć i saradnju imamo od komorskog sistema Srbije, naglasila je Branka Totić.

Leave a Reply