Software

Potpisan Ugovor između kompanija JKP Parking Servis i S&T Serbia

Javno Komunalno Preduzeće Parking Servis i S&T Serbia potpisale su ugovor o uvođenju Infor WMS 4000 sistema za upravljanje skladišnim poslovanjem.

JKP Parking Servis pored svoje osnovne komunalne delatnosti obavlja i usluge špedicije, carinskog i tehničkog pregleda kao i robno-distributerskih poslova. U sklopu procesa izgradnje savremenog logističkog centra i proširivanja obima i vrste svojih usluga, JKP Parking Servis planira uvođenje Infor WMS 4000 informacionog sistema (Warehouse Management System).

Ovaj važan i kompleksan zadatak, JKP Parking Servis poverio je S&T Serbia, IT kompaniji sa višegodišnjim iskustvom i brojnim referencama u oblasti implementacije poslovnih rešenja. Uvođenjem Infor WMS sistema biće obezbeđeno značajno skraćenje vremena i povećanje tačnosti isporuke, veće zadovoljstvo klijenata i produktivnost radnika uz istovremeno povećanje obima poslovanja.

Infor Warehouse Manage ment 4000 je potpuno funkcionalno, tehnički napredno softversko rešenje projektovano da omogući efikasan protok robe, informacija, porudžbina i isporuka kroz distribucione kapacitete, zadovoljavajući visoko postavljene zahteve i standarde. Infor WMS predstavlja dobru osnovu za budući razvoj i usavršavanje postojećeg informacionog sistema.

Leave a Reply