Software

Potpisan ugovor o izradi softvera za digitalni arhiv

Kraljevina Norveška pruža podršku Republičkom geodetskom zavodu kroz finansiranje razvoja softvera za digitalni arhiv…

Ugovor su potpisali: g-din Helge Onsrud ispred Statens kartverka – Norveške uprave za kartografiju i katastar (SK), g-din Zoran Savić ispred TSG group (Izvođač) i g-din Nenad Tesla ispred Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

Kraljevina Norveška pruža od 2005 godine podršku Republičkom geodetskom zavodu u uspostavljanju katastra nepokretnosti i trenutno je u toku III faza twinning projekta koja će trajati do kraja 2009 godine.

Norveška podrška se ogleda u tri podprojekta u okviru III faze:

Oobezbeđuje efikasan i kvalitetan Sken centar za potrebe ispunjenja planova za izradu Katastra nepokretnosti.

Uspostavljanje Digitalnog arhiva koji dobro funkcioniše, koji će biti podržan sa opremom za prevođenje i bezbedno skladištenje dokumentacije na papiru, kao i skladištenje podataka izrađenih u Sken centru

Unapređenje kapaciteta Zavoda za aktivno učešće u evropskim integracijama i harmonizaciji pružanja usluga geodetskih i geografskih informacija, kroz izradu geoportala i podrška u pripremi srpske strategije nacionalne infrastrukture prostornih podataka u skladu sa INSPIRE

Realizacijom ovih ciljeva prostorne informacije koje obezbeđuje Zavod i ostali partneri u projektu biće dostupne širokom spektru korisnika u skladu sa međunarodnim standardima.

Po završetku softvera za digitalni arhiv kompletna analogna dokumentacija koja je konvertovana u rasterski oblik biće lako pretraživa.

Uspostavljanjem digitalnog arhiva omogućiće se da svi papirni dokumenti u Republičkom geodetskom zavodu budu konvertovani u rasterski oblik i biće omogućeno njihovo brzo pronalaženje.

Korist od uspostavljanja digitalnog arhiva imaće zaposleni u RGZ-u, državni organi i sva pravna i fizička lica koja su korisnici usluga RGZ-a.

Leave a Reply