new-relic
Razvoj aplikacija · Software

Praćenje vitalnih statistika: NewRelic platforma

Programeri razumeju koliko jedan paket ( „stack“ ) aplikacija može biti kompleksan. U zavisnosti od okruženja, aplikacija može biti bazirana na nekoliko stotina ključnih komponenti koje su od podjednake važnosti za sigurnost i stabilnost. Nadgledanje pojedinačnih komponenti može uključiti korišćenje nekolicine neintegrisanih alata radi sticanja uvida u paket aplikacija. To može predstavljati problem prilikom rešavanja problema u radu, odnosno utvrđivanja uzroka neispravnosti.

new-relic

NewRelic je oduvek stremio da olakša život svojim korisnicima sa njihovim APM alatom baziranim na SaaS infrastrukturi. Novonajavljeni NewRelicPlatform dizajniran je da omogući lako nadgledanje performansi raznih tehnologija. Nova platforma lansirana je sa dva dodatka koji su namenjeni isključivo Microsoft korisnicima.

Windows Azure SQL Database dodatak omogućava nadgledanje SQL baze pomoću NewRelic platforme, što uključuje i podatke o konekcijama, prekidima servisa, zahtevima, sesijama kao i o potrošnji memorije. Microsoft SQL Server dodatak takođe omogućuje nadgledanje podataka o konekcijama, potrošnji memorije, kao i iskoriščenje CPU-a, input i output fajlova.

Svi zainteresovani, mogu postati korisnici NewRelic platforme na adresi newrelic.com/platform. Ukoliko korisnik ne poseduje New Relic nalog, on može kreirati i standardan nalog putem Windows Azure Stora.

Leave a Reply