Software

Pravo na intelektualnu svojinu u domenu zaštite softvera

U okviru regionalnog programa zaštite prava industrijske i intelektualne svojine za region zapadnog Balkana, Zavod za intelektualnu svojinu organizuje konferenciju u trajanju od dva dana (9. – 10. novembar) na temu prava na intelektualnu svojinu u domenu zaštite softvera u saradnji sa Evropskim patentnim zavodom.

Zavod za intelektualnu svojinu

Glavna tema ovog skupa je patentna zaštita pronalazaka u čije nastajanje je uključen računar, računarska mreža ili drugo sredstvo programiranja. Takođe, u pitanju je pronalazak čiji se bar jedan element realizuje delom ili u celosti pomoću računarskog programa. To konkretno mogu biti različiti info pultovi sa računarskim programima, zatim medicinski i telekomunikacioni, kao i drugi uređaji koji funkcionišu uz pomoć računarskih programa. U okviru programa skupa će biti razmatrano pitanje pravne zaštite Open Source metode.

Podjednaka pažnja će biti posvećena sprovođenju prava intelektualne svojine u oblasti softvera kao i različitim metodama pravne zaštite kompjuterskih softvera.

Dvodnevni skup je namenjen proizvođačima softvera, organima za sprovođenje prava i zaštite u ovoj oblasti, pre svega, tržišnoj inspekciji i policiji, kao i zainteresovanoj poslovnoj i medijskoj javnosti.
Cilj konferencije je, pre svega, podizanje svesti o značaju zaštite softvera za opštu dobrobit društvene zajednice, samih proizvođača kao i krajnjih korisnika, a sve to u cilju unapređenja i razvoja privrede i podsticanja inovacionih aktivnosti u ovoj oblasti.

Programom konferencije je predviđena i edukacija o sprovođenju prava intelektualne svojine. Posevan naglasak biće dat na specifične probleme i otvorena pitanja koja oblast sprovođenja prava nosi sa sobom, a sve u cilju pružanja podrške razvoju softverske industrije i borbi protiv piraterije u Srbiji.

Predsedavajući ovog skupa, koji će okupiti prestižne stručnjake iz oblasti zaštite softvera iz cele Evrope, je dr David Jelerčić, direktor IPA regionalnog programa za zemlje zapadnog Balkana i Tursku ispred Evropskog zavoda za petente.

Pored njega, među značajnim učesnicima skupa su dr Ralf Nek, advokat, koji će govoriti o načinima patentne zaštite kompjuterskog softvera u Evropi, kao i o izumima koji se baziraju na računarima, a koji podležu ili ne podležu patentnoj zaštiti.

Dr Sajmon Dejvis, takođe advokat, svoje izlaganje bazira na pokretu Open Source i razlikama između zaštite softvera patentom i autorskim pravom, kao i o praktičnim pitanjima licenciranja softvera. O pirateriji u oblasti softvera govoriće Georg Hernleben, direktor saveza za poslovni softver za centralnu i istočnu Evripu.

Leave a Reply