Software

Pred novu godinu Pro-Bit potpisao tri nova ugovora

Preduzeće Pro-Bit Beograd d.o.o. je obeležilo kraj 2009. godine potpisivanjem tri velika ugovora.

Pred kraj 2009. godine, u poslednjem kvartalu, preduzeće Pro-Bit ostvarilo saradnju i krenulo sa implementacijom 2 velika projekta (preduzeća TERMOVENT-KOMERC d.o.o. i AS OSIGURANJE a.d.o.) i širenjem saradnje sa jednim od najjačih poslovnih partnera preduzećem GRAND CASINO d.o.o. Beograd .

Krajem 2009. godine rukovodstvo preduzeća Termovent-Komerc se odlučilo za modernizaciju i inovacije na polju informatike. S toga je došlo do potpisivanja ugovora i kupovine programskog rešenja – PRO.3 Proizvodnja po narudžbi namenjenog upravljanju, određivanju i praćenju troškova u proizvodnji.

Kao novootvorena kuća “AS neživotno Osiguranje” a.d.o Beograd u početnoj godini rada veliku pažnju je posvetila pozicioniranju mreže filijala i budućih ekspozitura (Beograd, Novi Sad, Niš). Vizija As Osiguranje je da do kraja 2011. godine postane jedna od najstabilnijih osigurajućih kuća na srpskom tržištu sa razvijenom mrežom filijala, ekspozitura , poslovnih mesta i sa kvalitetnom i konkurentnom ponudom svih vrsta neživotnih osiguranja.

Rukovodstvo As Osiguranja je ukazalo poverenje preduzeću Pro-Bit Beograd d.o.o. i za početak, radi bolje organizacije, odlučilo se za kupovinu licenci sledećeg programskog rešenja:

– PRO.3 Osnovna sredstva

Najveći kazino u Beogradu opet ukazao poverenja preduzeću PRO-BIT d.o.o. Na samom početku saradnje rukovodstvo se odlučilo za kupovinu licenci programa PRO.3 Plate, Finansije i Bilansni Kontroling. Nakon toga, odlučeno je da u svoje poslovanje uvedu još jedan program PRO.3 HRM (upravljanje ljudskim resursima).

Tokom poslovanja ukazala se potreba za aplikacijom za popis osnovnih sredstava upotrebom PDA terminala sa barkod čitačem koja je integrisana sa postojećim PRO.3 rešenjem, tako da je potpisan ugovor o kupovini licenci programskog modula i još jednom dokazano poverenje i kvalitet poslovanja:

– PRO.3 PDA – Aplikacija za popis osnovnih sredstavaPRO.3 PDA – Aplikacija za popis osnovnih sredstava

Leave a Reply