Software

Predsednik evropskog Zavoda za patente u poseti Vladi republike Srbije

Povodom pristupanja Srbije Evropskoj patentnoj organizaciji, predsednik Evropskog zavoda za patente, njenog izvršnog tela, Benoa Batisteli, danas završava dvodnevnu posetu Vladi Republike Srbije, čime će se ozvaničiti članstvo naše zemlje u najvećoj regionalnoj organizaciji te vrste u svetu.

Tokom prvog dana posete, Batisteli se susreo sa srpskim ministrom za prosvetu i nauku, prof. dr Žarkom Obradovićem, dok je jutros u Vladi Srbije upriličen i susret sa potpredsednikom Vlade Srbije za evropske integracije, Božidarom Đelićem.

Tokom ovih radnih sastanaka, vođeni su razgovori o ulozi patenata u inovacionom procesu, koristi patenata za privredu, harmonizaciji zakona u domenu intelektualne svojine sa aspekta evropskih integracija i inicijativi Evropske Unije u vezi intelektualne svojine, kao i o aktivnostima saradnje sa Srbijom, kao zemljom članicom.

„Saradnja između Evropskog zavoda za patente i Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije podržava razvoj ekonomije zasnovane na znanju i podsticanje istraživačko – razvojnih aktivnosti u Srbiji”, kaže predsednik EPO, Benoa Batisteli. “Srpska preduzeća bi trebalo da imaju posebnu korist od toga, jer evropski patenti obezbeđuju uštedu u troškovima i potpunu pravnu zaštitu za pronalaske na jednom od najdinamičnijih tržišta u svetu.”

Ministar Obradović istakao je da je članstvo Srbije u Evropskoj patentnoj organizaciji i saradnja sa Evropskim zavodom za patente, kao njenim izvršnim telom, od suštinskog značaja za izgradnju kvalitetnog i efikasnog sistema zaštite intelektualne svojine u našoj zemlji. Takav sistem jedan je od važnih preduslova za priključenje naše zemlje Evropskoj uniji i Svetskoj trgovinskoj organizaciji.

Kada govorimo o okvirnom poređenju zemalja u regionu, a u vezi zaštite pronalazaka patentom korišćenjem Evropskog patentnog sistema, može se reći da Srbija stoji rame uz rame sa Rumunijom i Bugarskom. Hrvatska i Slovačka imaju oko 50% više evropskih patentnih prijava i preko dvostruko više patenata, dok Slovenija i Grčka imaju 3-4 puta više prijava. Mađarska ima više prijava od svih navedenih zemalja i time zauzima prvo mesto u regionu.

Predsednik Evropskog zavoda za patente će svoj boravak u Beogradu iskoristiti i da se obrati naučnoj, privrednoj i akademskoj zajednici Srbije. Prilikom susreta Batistelija sa predstavnicima naučne i akademske zajednice, koji se danas popodne održava u svečanoj sali Rektorata, gostima će se obratiti i rektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Branko Kovačević, kao i direktorka Zavoda za intelektualnu svojinu, Branka Totić.

Podsećanja radi, u toku je realizacija dvogodišnjeg projekta „Podrška osnivanju Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije“, koji finansira Evropska unija u vrednosti od 2.2 miliona evra, a koji sprovodi Evropski zavod za patente.

Leave a Reply