Software

Predstavljen Adobe Creative Cloud for teams

Prvi događaj u Srbiji posvećen Adobe Creative Cloud softveru održan je prošle nedelje, u organizaciji HSM informatike i firme Extreme. Ideja je bila da se predstave nove funkcionalnosti, ali i da se detaljnije objasni kakve su to zaista promene došle dolaskom Cloud-a, koliko će i na koji način to osetiti krajnji korisnici, a kako će to uticati na budžete kompanija.

Prvi deo događaja vodio je Dejan Rogan koji je prikazao nove funkcionalnosti u Adobe Photoshop i Adobe InDesign CC, poboljšanja koja su uvedena u odnosu na Adobe CS6 proizvode.

Dejan je, osim toga, dao i kratak pregled „za“ i „protiv“ Creative Cloud-a – koji kriterijumi za prelazak treba da budu, šta je to što se zaista promenilo i šta su osnovne zablude u vezi sa ovim Adobe proizvodima. Nakon ovog bloka, reč je imao i Goran Filipović koji je nešto konkretnije, u ciframa, uporedio Adobe Creative Suite 6 i Creative Cloud, zatim dao pregled isplativosti u odnosu na veličinu firme i njene potrebe i dao odgovor na neka od najčešćih pitanja.

Leave a Reply