Software

Predstavljen Adobe Creative Suite 6 u Beogradu

Juče je u Beogradu u Kulturnom centru GRAD predstavljena najnovija verzija grafičkog paketa Adobe Creative Suite 6. Događaj su organizovale firme HSM Informatika i Extreme, a prezenter je bio Zoran Imširagić, Adobe Certified Instructor.

Od ove verzije Adobe Creative Suite 6 paket postoji u četiri varijacije u zavisnosti od namene – Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium, Design Standard, Production Premium i Master Collection, koji ukupno sadrže 14 pojedinačnih alata, od kojih su na prezentaciji bila predstavljena samo tri najatraktivnija – Photoshop, InDesign i Illustrator.

Nove funkcionalnosti i poboljšanja u ova tri alata su predstavljeni kroz primere, a posebno su istaknuta poboljšanja: alata za kadriranje (crop tool), Content- Aware, zamućenje (blur), rad sa slojevima i Adobe Camera Row u Photoshopu, zatim prilagođavanje za prikaz na tabletima, automatizovano kreiranje različitih verzija oglasa i kreiranje interaktivnog PDF formulara u InDesign-u, kao i potpuno prerađeni alat za vektorizaciju bitmapiranih slika, alat za vektorsku ispunu (Patern) i Gradient strokes u Illustratoru.

Na prezentaciji je još istaknuto i to da je od ove verzije došlo do izmena u načinu licenciranja Adobe softvera, tako da je sada prag za dostizanje prava na povoljnije cene (količinski popust) značajno niži.

Leave a Reply