Software

Preuzeto više od 20.000 primeraka besplatnog softvera

U kratkom vremenskom periodu zabeleženo je veliko interesovanje građana za lokalizovane besplatne softverske alate, što je obradovalo Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo.

U periodu od 25. marta do 9. aprila Fedora Linuks je preuzelo 1.072 korisnika, OpenOffice njih 3.666, dok su Srbzila i Gromoptica preuzeti 11.543, odnosno 6.321 puta. S obzirom na to da se besplatni softver može slobodno dalje distribuirati i instalirati na većem broju računara, to je broj instalacija svakako i veći od broja preuzetih primeraka. Uočeno je da ograničena propusna moć akademske mreže predstavlja ograničavajući faktor pri preuzimanju besplatnog softvera, tako da će Ministarstvo u toku sledeće nedelje omogućiti preuzimanje softvera i sa dodatnih servera.

Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo finansiralo je projekat lokalizacije popularnih besplatnih softverskih paketa na srpski jezik. Ovaj projekat vredan je 8 miliona dinara i u okviru njega je predviđeno i trogodišnje održavanje lokalizovanih verzija softvera.

Projektom je obuhvaćena lokalizacija Fedora Linuks operativnog sistema, OpenOfis paketa kancelarijskih aplikacija, Mozila Fajerfoks pretraživača Interneta i Mozila Tanderbrd programa za elektronsku poštu. Za lokalizaciju Fedore i OpenOfisa zaduženi su Fakultet organizacionih nauka, odnosno Matematički fakultet u Beogradu, dok je lokalizacija Mozila Fajerfoksa i Mozila Tanderbrda poverena Elektronskom fakultetu u Nišu. U skladu sa GPL licencom, lokalizovana verzija Mozila Firefox nazvana je Srbzila, dok je Mozila Tanderbrd dobio ime Gromoptica.

Leave a Reply