Software

Prezentacija firme OSA na FTN-u

Firma OSA Računarski inženjering održala je prezentaciju kompletnog portfolia Autodesko-vih proizvoda pod temom „Najnovije tehnologije – Autodesk Design Suite paketi. Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju prof. dr Janko Hodolič na prezentaciji proizvoda istakao je da Fakul- tet sa firmom OSA ima dugogodišnju saradnju i odlične partnerske odnose.

Samo u toku 2010. godine FTN je dobio sto- tinu Autodeskovih proizvoda, kao i komplet od 25 licenci koje se nalaze u našem Računarskom centru – rekao je prof. Hodolič. Na prezentaciji su predstavljene najnovije tehnologije na polju dizajna, projektovanja, izrade digitalnih pro- totipova i tehničke dokumentacije, sa posebnim naglaskom na nove komplete programa.

Leave a Reply