Software

Prezentacija kontrolnog centra Krima

Udruženje Informatičke delatnosti Privredne komore Beograda, Društvo za informatiku Srbije – DIS i Atos IT Solutions and Services Vas pozivaju na

PREZENTACIJA
KONTROLNI CENTAR- KRIMA
Upravljanje kriznim situacijama
pre, za vreme i nakon velikih katastrofa i elementarnih nepogoda

Prezentacija će se održati u četvrtak 26. juna 2014. godine 10 časova, u sali IVb na IV spratu Privredne komore Beograd, Kneza Miloša 12,

  • Od velikih kriznih situacija kao što su, poplave, velika poplava, požar, saobraćajna nesreća, nemiri, elementarna nepogoda, klizište, do svakodnevnih rutinskih aktivnosti kao što su prijava komunalnog kvara, pucanja cevi, rupe na putu i slično.
  • „best practice“ u svetu
  • defininisanje koji ljudi su odgovorni u kojoj fazi za šta u kojim krizama ili fazama kriza

atos

Kao sastavni deo sistema je i Komandni centar, sa kompletnom komunikacionom opremom – kamere, video konferencija, veliki ekrani gde se skupljaju podaci sa terena. U komandnom centru je “upravni odbor” krizne situacije, koji se skuplja na poziv sistema kada se kriza desi.

Demonstracija funkcionisanja:

  • Damir Baralić, Atos IT Solutions and Services, Beograd
  • Igor Šenkarčin, Atos IT Solutions and Services, Slovačka

Leave a Reply