Software

Prezentacija projekta GIS zelenih površina Beograda

Projekat Izrada GIS-a zelenih površina Beograda prezentovan je prošle nedelje u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda. Prezentaciji su prisustvovali relevantni stručnjaci iz oblasti zaštite životne sredine iz Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, JKP Zelenilo Beograd, Urbanističkog zavoda Beograd, Republičkog zavoda za zaštitu prirode, Šumarskog fakulteta, Instituta za šumarstvo, JP Srbijašume, kao i učesnici projekta Zelena regulativa Beograda.

U ime preduzeća za geomatiku MapSoft d.o.o. Momir Mitrović je predstavio rezultate prve faze izrade geografskog informacionog sistema, dok je demonstraciju rada sistema izvršio direktor IT sektora, Nikola Kovačević. Takođe, u ime radnog tima gospođa Ljiljana Tubić je predstavila dalje korake na realizaciji ovog projekta.

Leave a Reply