Software

Prezentacija rešenja “Direktna zaduženja” (Direct Debit) u Udruženju Banaka Srbije

Na osnovu inicijative Udruženja banaka Srbije, odnosno Narodne banke Srbije, u okviru platnih sistema Republike Srbije, uskoro počinje sa radom prvi SEPA poslovni servis “Direktna Zaduženja” (Direct Debit), koji će pre svega doprineti poboljšanju procesa naplate i uspostavljanja adekvatne infrastrukture za ostale SEPA servise kao deo EU platnih sistema.

Kompanija S&T Serbia, kao strateški partner finasijskih institucija u regionu, je prepoznala potrebu poslovnih banaka za realizacijom jednog ovakvog poslovnog servisa. Korišćenjem savremenih softverskih alata kompanija S&T Serbia je napravila univerzalno “Direct Debit” rešenje koje može da radi na bilo kojoj platformi za baze podataka, odnosno na svim važnijim CORE Bank sistemima koji poslovne banke u regionu koriste.

Tokom prethodnih mesec dana Udruženje banaka Srbije je uspešno sertifikovalo S&T Direct Debit platformu, koja trenutno radi u test varijanti u više od 15 poslovnih banaka u Srbiji. Tokom testiranja sa poslovnim bankama, konsultanti kompanije S&T Serbia su uspešno integrisali sve sugestije kolega iz poslovnih banaka tako da S&T Direct Debit platforma trenutno predstavlja na tržištu najkompletnije aplikativno rešenje za SEPA servis “Direktna Zaduženja”.

Kompanija S&T Serbia je u cilju promocije SEPA platnih servisa odlučila da ponudi izuzetan finansijski model licenciranja gde za minimalne troškove poslovna banka ima mogućnost da integriše S&T SEPA Direct Debit platformu u okviru postojećeg CORE Bank sistema.

Leave a Reply