Software

Prezentacija rešenja firme “Bent-Soft”

U prostorijama Republičkog geodetskog zavoda održana je prezentacija softverskih rešenja firme Bentley. Prezentacija je održana u organizaciji firme Bent-Soft d.o.o iz Beograda. Nakon uvodne reči g-dina Gorana Stepanovića, prezentaciju su održali Tomas Stanek, direktor kompanije Bentley za region Istočne Evrope i Dražen Piskov, predstavnik firme Bent-Soft.

Prezentacija je obuhvatile sledeće teme:

 • Uvod i predstavljanje kompanije Bentley
  Globalno je predstavljena kompanija Bentley koja broji oko 3000 zaposlenih i ima godišnji obrt od oko 7 mil. US $. Preko svoje distributerske mreže kompanija je prisutna na mnogim svetskim tržištima. Predstavnik kompanije Bentley u Srbiji je firma Bent-Soft;
 • Bentley rešenja za Katastar
  Kratak uvod sa pregledom Bentley rešenja koja mogu naći primenu u domenu katastra. Predstavljena je aplikacijska arhitektura;
 • Priprema geoprostornih podataka
  Dat je prikaz na koje načine se mogu koristiti različiti izvori podataka kao što su poznati formati AutoCAD dwg, ESRI Shape, MapInfo MIF. Predstavljen je i rad sa servisima kreiranim prema OGC standardima (WMS i WFS). Softveri podržavaju rad sa velikim brojem rasterskih formata, i sa oko 5500 različitih koordinatnih sistema. Moguće je prihvatiti podatke iz različitih mernih instrumenata (GPS, Total station i drugi). Kao izvor podataka mogu biti i relacione baze podataka (Oracle Spatial), a moguće je raditi i sa ArcSDE bazom podataka;
 • Podrška za rad sa rasterskim podacima
  Dat je detaljniji prikaz manipulacije rasterima. Kada je reč o radu sa rasterskim podacima softver podržava veliki broj rasterskih formata i omogućava manipulacije sa njima kao što su warping, 3D texture, vectorisation, Descartes i drugo, što je prikazano tokom prezentacije;
 • Bentley GIS/XML –PowerMap
  Detaljnije je prikazana funkcionalnost programskog alata Bentley PowerMap. Prikazane su mogućnosti rada sa više izvora podataka, konekcija na podatke iz različitih izvora, kao i podatke smešetene u Enterprise RDBMS sistemu (ORACLE Spatial), preuzimanje podataka koje su kreirale druge kompanije, brze i lake izmene podataka koristeći ugrađene alate, pripreme podataka za štampu, itd.
 • Podrška za 3D podatke i rad sa njima
  Bently sa svojom paletom proizvoda prizvoda podržava rad sa 3D podacima, koji je prikazan na primeru aktuelnog projekta iz Češke. 2D katastarski podaci preklopljeni su sa 3D skeniranim terenom LIDAR tehnologijom. Primenom ugrađenih funkcija u softver katastarski podaci su dobili treću dimenziju. Prezentovan je rad sa DMT, kao i COGO alati;
 • Reference
  Prikazani su dobri primeri primene Bentley rešenja u katastru Češke, Poljske, Rumunije i Holandije, a takođe i u gradskoj upravi Grada Praga.

Leave a Reply