Software

Prezentacija rešenja firme ILS koja su namenjena poslovnim procesima u katastru

4.septembra 2009. godine predstavnici firme ILS održali su prezentaciju za zaposlene iz RGZ-a

U prostorijama Republičkog geodetskog zavoda, u organizaciji firme GISDATA, održana je prezentacija rešenja firme ILS koje je namenjeno poslovnim procesima u katastru i primenjeno na više mesta u svetu. Konkretno, radi se o rešenju pod nazivom LRS (Land Registration System), koje kroz modularnu arhitekturu implementira sve funkcionalnosti tipične za procese registracije nepokretnosti. Firma ILS je osnovana 1996. godine sa sedištem u Maryland (SAD) i lokalnim kancelarijama u Ukrajini i Boliviji. GISDATA je partner firme ILS na tržištu jugoistočne Evrope.

Nakon uvodne reči g-dina Gorana Stepanovića, direktora GISDATE iz Beograda, prezentaciju je održao g-din Nigel Edmead, predstavnik firme ILS. Nakon predtavljanja firme ILS i LRS sistema, usledilo je detaljno predstavljanje LRS (Land Registration System) rešenja sa sledećim segmentima:

Arhitektura LRS-a (LRS Aplikacioni server, LRS aplikacija za administraciju sistema, LRS klijentska aplikacija za registraciju nepokretnosti i LRS Web Access modul);

ILS MultiCadastre, aplikacija za održavanje GIS dela katastra;

Pregled procesa implementacije sistema (definisanje poslovnih procesa, definisanje modela podataka, definisanje izveštaja i distribuirano okruženje).

Osnovni entiteti za formiranje sistema su: lica, nepokretnosti i prava, sa mogućnošću proširenja, u zavisnosti od potreba klijenata. Aplikacija je višeslojna, ne zavisi od baze podataka (RDBMS), interfejs je jednostavan i može biti lokalizovan, a razvoj je vršen po industrijskim i ISO standardima. Sistem je fleksibilan i može biti implementiran i u organizacijama koje se bave podacima o nepokretnostima, kao što je poreska uprava itd.

Kao osnovne komponente LRS-a predstavljene su:

LRS Indexer – unos i izmena podataka;

LRS Administrator – upravljanje tokovima rada;

LRS Reports – kreiranje izveštaja;

ILS Cashier – obavljanje finansijskih transakcija;

LRS Scanning Client – skeniranje dokumentacije;

LRS Web Access – implementacija podatka na Web-u.

Prezentovan je projekat iz Egipta, čija je realizacija u toku, koji ima za cilj uspostavljanje efikasnog tržišta nepokrenosti i koji je najsličniji našem sistemu.

Leave a Reply