Software

Primena ultrazvuka i SolidWorks 3D CAD simulacionog paketa u kompaniji Telsonic

Kompanija Telsonic d.o.o. iz Kaća je ispostava  globalne kompanije Telsonic AG iz Švajcarske, koja je jedan od svetskih lidera u industrijskoj primeni energije ultrazvuka. Koriste najsavremeniju proizvodnu tehnologiju i softverske alate koja im pomaže da rešavaju brojne izazove, kao što su:
• Proizvodnja biometrijskih pasoša.
• Zahtevni proizvodni procesi u Ford-u.

• Proizvodnja dečijih igračaka složene geometrije (Playmobil).
Zahvaljujući svojoj domišljatosti inženjeri Telsonic-a su u saradnji sa kompanijom Tehnoplast iz Starih Banovaca osvojili tehnologiju za injekciono livenje i spajanje na pasošu polikarbonatskih traka, kojima se vrši držanje plastične stranice sa biometrijskim podacima.
U tehnološki gotovo neostvarivom procesu i uz upotrebu SolidWorks softvera za konstrukciju alata za injekciono livenje, simulaciju procesa livenja i frekventnih karakteristika, biometrijski pasoši su stigli mnogo brže, nego da se specijalizovana oprema za proizvodnju čekala iz inostranstva.
Više informacija o projektima firme Telsonic u narednom video zapisu:

Leave a Reply