Software

Printer Activity Monitor za praćenje i kontrola procesa štampanja u preduzeću

Printer Activity Monitor je softversko rešenje za praćenje efikasnosti procesa štampanja u preduzeću…

Sa PAM možete pronaći koji dokument se štampao na određenom štampaču, koji korisnik(zaposleni) je najviše koristio određeni štampač, koliko stranica je odštampano na određenom štampaču, koji računar je naredio proces štampanja itd…

Prednosti:

* Omogućava centralizovano nadgledanje svih štampača u preduzeću.
* Sprečava korišćenje štampača za ličnu svrhu.
* Redukuje troškove štampanja.
* Veoma jednostavno za korišćenje

* Omogućava generisanje velikog broja izveštaja i statističkih podataka.

* Omogućava podešavanje automatskog kreiranja i isporuku izveštaja.

Način rada

Ni jedno preduzeće ne može da funkcioniše bez štampača. Što je veće preduzeće to su i veći troškovi štampanja (papir, toneri, dodatna oprema…). Printer Activity Monitor predstavlja softversko rešenje koje omogućava organizaciji da “zarade novac”, sprečavajući nepotrebno korišćenje resursa . KAKO!?.

Kao prvo, Printer Activity Monitor identifikuje svakog zaposlenog koji preterano koristi i zloupotrebljava štampač određene organizacije. Drugo, PAM omogućava adekvatno planiranje sredstava za određeni period koji će biti namenje za štampu čime se smanjuje potreba za kupovinom dodatnih tonera, ketridža, papira …. I na kraju, PAM nudi prikaz korišćenja štampača u realnom vremenu

Program sadrži dva modula. Prvi koji prati svaki štampani dokument i drugi koji prikuplja sve te podatke i kreira izveštaje i dijagrame.

Na primer: Možete kreirati izveštaj koji će prikazivati koliko je dokumenata štampano na određenom štampaču u proteklih dva meseca. Ili koliko štampača nije izvšlo procese štampanja u određenom periodu. Konačno, možete da odredite broj stranica za svaki sektor koji će moći da se štampa i kreirati nedeljne izveštaje o tome.

Iskustvo korisnika govori da su se sredstva namenjena za štampanje drastično smanjila (15-40%) nakon mesec dana korišćenja softvera .

Leave a Reply