Software

Pristup standardima u oblasti geoinformacija u Japanu

U Republičkom geodetskom zavodu je u okviru projekta “Razvoj kapaciteta za izradu digitalne osnovne državne karte u Republici Srbiji” održan seminar “Pristup standardima u oblasti geoinformacija u Japanu“.

Seminar je održan 31.08.2011. godine u organizaciji Republičkog geodetskog zavoda i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), a u okviru japanskog donatorskog projekta “Razvoj kapaciteta za izradu digitalne osnovne državne karte u Republici Srbiji”. Predavanje je održao g-din Kohei Orikasa iz Japanske agencije za geoprostorne informacije (GSI).

Na seminaru su predstavljene sledeće teme:

  • standardizacija geografskih informacija u Japanu
  • pristup GIS-u u Japanu.

Seminar je organizovan sa ciljem upoznavanja zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu sa oblasti standardizacije geoinformacija i iskustvima i načinu pristupa toj oblasti u Japanu.

Pored ovog seminara, planirano je da g-din Kohei Orikasa održi još nekoliko predavanja iz oblasti standardizacije geoinformacija članovima projektnog tima RGZ-a, kao i seminar namenjen predstavnicima drugih državnih organa i organizacija, javnih preduzeća, agencija, obrazovnih ustanova i drugih subjekata koji su uključeni u izgradnju Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka u Republici Srbiji.

Leave a Reply