Software

Pristupanje Srbije Evropskoj patentnoj organizaciji

Odbor za tehnološke inovacije PKS, Zavod za intelektualnu svojinu, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, Delegacija EU u Srbiji i advokatska kancelarija Plavša, organizovali su okrugli sto o značaju pristupanja Srbije Evropskoj patentnoj organizaciji – EPO

Srbija je postala članica Evropske organizacije za patente 1. oktobra prošle godine i time svojim državljanima olakšala sticanje visokokvalitetne zaštite u svim zemljama članicama EPO, a patentnim zastupnicima u Srbiji dala nove mogućnosti. Članstvo u ovoj organizaciji, koje obuhvata 38 država, ali i Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, kao pridružene članice, uživa veliki ugled u pogledu kvaliteta registrovanih patenata, daje sigurnost investiranja u našu zemlju, transfer znanja i tehnologija i čvršće povezuje nauku i privredu.

Dr Danica Mićanović, sekretar Odbora za tehnološke inovacije PKS naglasila jeda Privredna komora Srbije inspiriše i podržava naše kreativne ljude da koriste svoja prava na intelektualnu svojinu, kao dodatni vid finansiranja, od kojeg svi imaju koristi kao novi podstrek za kreativne izazove. U današnjoj ekonomiji znanja patentna strategija jednog inovativnog preduzeća trebalo bi da bude ključni činilac u njegovoj poslovnoj strategiji.

EU je shvatila značaj pronalazaka i novih tehnologija za privredni razvoj i oformila Uniju inovacija, kao jednu od urgentnih mera za podizanje konkurentnosti svojih proizvoda. Dr Mićanović je istakla da smo prema podacima EU, o inovacionom kodeksu na 29 mestu od ukupno 34 anketirane države, ali i da smo proglašeni zvezdom u usponu. Prema nekim naučnim pokazateljima, natprosečne rezultate pokazuju naši mladi ljudi od 20 do 24 godine, a prema parametru prihodovanja iz zemalja EU od patenata i licenci smo na zavidnom nivou, što govori da imamo visok potencijal.

Dr Radosav Cerović, pomoćnik ministra za nauku i tehnološki razvoj, rekao je da nam članstvo u Evropskoj patentnoj organizaciji daje mogućnost učešća u odlučivanju i oblikovanju budućeg sistema Evropskog patenta. Ključna je ideja da se zaštiti intelektualna svojina i da se njeni plodovi iznesu na tržište, čime bismo dobili i efikasniji ekonomski sistem zasnovan na znanju.

Alberto Kamarata, šef odseka Odeljenja za evropske integracije i ekonomiju u Delegaciji EU u Srbiji, istakao je da Evropska komisija pozdravlja donošenje zakona i konvencija koje regulišu ovu oblast, što je uočeno i u izveštaju o napretku procesa pridruživanja Srbije EU. Potrebno je kreirati zakonodavni okvir i realizovati institucionalni aspekt u ovoj oblasti, pri čemu je Evropska unija spremna da u tom procesu pruži i finansijsku pomoć.

Neophodno je da se podigne svest u široj i stručnoj javnosti o značaju intelektualne svojine, posebno kod sudova, koji moraju da se specijalizuju za ovu oblast. Kamarata je zaključio da harmonizovanje pravnog okvira nije dovoljno, ukoliko se ne promovišu inovatori i kompanije koji doprinose razvoju i ukoliko se novi pronalasci i inovacije ne primenjuju u svakodnevnom životu, što stvara okruženje sigurnosti za strane investicije i neposredno povezuje nauku i privredu.
Branka Totić, direktorka Zavoda za intelektualnu svojinu ukazala je da se pristupanje Srbije Evropskoj patentnoj organizaciji ogleda u poslovima u vezi sa prijavljivanjem, ispitivanjem i izdavanjem atesta. Na prostoru koji pokriva ova organizacija živi 600 miliona stanovnika, što govori o potencijalnom tržištu koje se otvara za naše pronalazače i srpska preduzeća.

Umesto da se prijave u vezi sa patentima podnose svakoj pojedinačnoj zemlji, članstvo u EPO omogućava inovatoru, ili kompaniji da podnesu samo jednu prijavu Evropskoj patentnoj organizaciji, bilo samostalno ili preko Zavoda za intelektualnu svojinu.
Patentni sistem nije sam po sebi cilj, već korisno sredstvo za razvoj srpske privrede i proboj na evropsko tržište.

Leave a Reply