Software

Pro-Bit uvodi savremena IT rešenja u MSP sektor u okviru USAID Competitiveness projekta

Preduzeće Pro-Bit je na odobrenoj listi implementatora za Program podrške USAID Competitiveness Project, uvođenju savremenih informatičkih rešenja u poslovanje malih i srednjih preduzeća. Cilj programa je da omogući unapređenje poslovanja firmi korisnika kroz implementaciju savremene tehnologije i steknu međunarodno priznate sertifikate (ISO 27001).

Model finansiranja:

Maksimalno učešće Projekta u troškovima implementacije je 50%, sa tim što maksimalni iznos učešća ne može da pređe 15.000 USD po projektu. Program takođe uključuje savetodavnu pomoć kako krajnjim korisnicima tako i proizvođačima poslovnih aplikacija, kroz konsultantske usluge i promociju svesti o potrebi investiranja u savremene tehnologije putem seminara, konferencija i marketinških materijala. Ukoliko se radi o softveru domaćeg proizvođača, grant pokriva i deo troškova softverskih licenci, kao i troškove implementacije (konsalting) i obuke, dok u slučaju softvera stranog porekla trošak softverskih licenci nije obuhvaćen grantom.

Kriterijumi za dodelu granta za uvođenje informacionog sistema:

1) Preduzeće mora biti u većinskom vlasništvu srpskih državljana (max 25% stranog vlasništva)

2) Preduzeće mora da bude klasifikovano kao malo ili srednje preduzeće (MSP). MSP može da ima do 250 zaposlenih i do 10 miliona EUR prometa godišnje

3) Preduzeće mora da posluje u jednom od sektora koje Projekat podržava: informatička industrija i telekomunikacije; filmska produkcija; turizam; industrija nameštaja i prerade drveta; industrija građevinskih materijala i građevinskih usluga; proizvodnja obnovljive energije; automobilska industrija.

4) Uvođenje informacionog sistema mora biti od strateškog značaja za unapređenje poslovanja preduzeća

5) Informacioni sistem mora da spada u grupu ERP ili CRM rešenja

6) Preduzeće mora da ima na raspolaganju ljudske i finansijske resurse i jasnu podršku rukovodećeg i vlasničkog kadra kakao bi osiguralo da se implementacija završi uspešno i u dogovorenom roku

7) Preduzeće mora da poseduje kapacitet za punu apsorpciju nove tehnologije i pokaže sposobnost da realizuje povećanje produktivnosti i efikasnosti kao rezultat uvođenja nove tehnologije
Rokovi:

• Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta 2011. godine

• Prijave se obrađuju i odobravaju po redosledu prijavljivanja

• Neophodno je da se projekat implementacije završi do 31. avgusta 2011. godine

Leave a Reply