Software

Problematika legalizacije računarskih programa sa posebnim osvrtom na geodetski aspekt

U periodu od 19.-21. marta 2009. godine u organizaciji kooperantskih firmi Ilmak d.o.o. i GeoSoft d.o.o. na Tari je održan seminar na temu “Problematika legalizacije računarskih programa sa posebnim osvrtom na geodetski aspekt”

Skup su u uvodnom delu pozdravili sledeći učesnici:

  • Nenad Tesla, direktor Republičkog geodetskog zavoda;

  • Aleksandar Jeftić, predstavnik kancelarije Microsft-a;

  • Marko Vujinović, direktor firme Ilmak.

  • Milan Trifković, direktor firme GeoSoft.

Prezentovan je značaj zaštite intelektualne svojine i prava; istaknuta važnost legalizacije softvera; predstavljen je softverski paket ZwCAd i program Dmap; prikazan način prikupljanja podataka za geoprostorne baze; upravljanje, katalogizacija i deljenje rasterskih i vektorskih podloga kao i primena GIS-a u lokalnoj samoupravi.

Seminar je izazvao veliko interesovanje prisutnih koji su imali prilike da ostvare nove kontakte, steknu nova saznanja o licenciranju softvera, GIS tehnologijama i upoznaju nova softverska rešenja.

Leave a Reply