Software

progeCAD 2011

Italijanski progeCAD SRL je u saradnji sa kompanijom LIMIS doo nakon više od godinu dana razvoja, na srpskom tržištu objavio progeCAD 2011 Professional.

Nova verzija progeCAD-a donosi nekoliko izmena:

  • ALE blok menadžer je zamenjen iCADLib modulom koji korisnicima nudi daleko lakše upravljanje i rad sa blokovima. iCADLib donosi i preko 20.000 blokova razvrstanih po oblastima primene.
  • Uvedena je podrška za Traceparts portal. Traceparts portal je internet baza koja sadrži više od 100 miliona različitih blokova namenjenih svim inženjerskim strukama. Pristup Traceparts portalu i preuzimanje blokova je moguće direktno iz iCADLib menadžera čime je znatno olakšan svakodnevni rad.
  • Dodat je modul EasyArch. EasyArch u sebi sadrži set alata prvenstveno namenjenih arhitektama i građevisnkim inženjerima: zidove, vrata, prozore, stepeništa…
  • Unapređeni su prostori papira (Layout), tako da se pri promeni štampača i papira čuvaju podešavanja, a unapređen je i sam izgled i način rada.

Zajedno sa izlaskom verzije 2011, predstavljen je i iCARE servis koji preko godišnje članarine korisnicima obezbeđuje besplatne nadogradnje na nove verzije, omogućava pristup e-obukama, tehničkoj podršci putem tiketa, elektronske pošte, poziva i udaljenog pristupa.

Više o novinama u verziji 2011 možete videti na progeCAD Srbija portalu, odakle možete i preuzeti probnu verziju progeCAD-a 2011 Professional, koja je u potpunosti funkcionalna 30 dana.

 

Leave a Reply