Software

progeSOFT objavioproge CAD 2009 Professional USB verziju

Nakon “klasične” verzije progeCAD-a 2009 Professional, kod koje je svaka licenca bila vezana za jedan računar, progeSOFT je objavio i veziju sa hardlock-om – progeCAD 2009 Professional USB.

Cena progeCAD 2009 Professional USB verzije u promotivnom periodu je 350 €. Takođe, korisnicima je progeCAD-a 2009 Professional – Single licence je omogućeno da izvrše nadogradnju kupljene licence na USB licencu za 135€ , a cena nadogradnje sa progeCAD-a 2008 Professional na verziju progeCAD 2009 Professional USB je 200 €.

Promotivni period traje do 15. maja 2009. godine.

Leave a Reply