Software

Projekat Artoo za korisnike programa AutoCAD Map 3D

Projekat Artoo je besplatan program u fazi testiranja i razvoja, koji pomaže korisnicima programa AutoCAD Map 3D u operacijama čišćenja geometrije kod geoprostornih podataka povećavajući tačnost, odnosno kvalitet samih podataka. Alatima za čišćenje mogu se ispraviti uobičajene greške nastale digitalizacijom, uvozom podataka, snimanjem ili skeniranjem.

Artoo

Projekat Artoo podržava FDO tehnologiju, odnosno SDF, SQLite, Esri SHP, Microsoft SQL Server i Oracle.Korisna adresa

Leave a Reply