Software

Projekat Dreamcatcher – CAD u službi visoke mode

Šta ako CAD sistem može automatski da generiše dizajn uz pomoć ciljeva visokog nivoa? Projekat Dreamcatcher je sledeća generacija kompjuterskog dizajna.

Dreamcatcher tumači nameru dizajna pomoću funkcionalnih zahteva. Sami funkcionalni zahtevi su multimodalni ulaz: prirodni jezik, referentna geometrija, pretraga slika i drugi ulazni parametri koji će pomoći da se definiše i precizira obim i prostorni odnosi.

dream

Jednom kad je namera definisana, Dreamcatcher će odmah izračunati i stvoriti hiljade važećih opcija dizajna, uz preporuku najbolje rangiranih verzija za razmatranje.

Leave a Reply