Software

Projekat Galileo

Projekat Galileo je alat za planiranje i kreiranje 3D modela grada uz pomoć javnih, geoprostornih i građevinskih podataka kao i 3D modela. Galileo takođe omogućava korisnicima da „skiciraju“ koncept infrastrukturnih ideja uz pomoć 3D modela grada. Koristeći Galileo, projektanti, GIS analitičari, rukovodioci projekata i arhitekte, mogu prezentovati zainteresovanim stranama bolji uvid u infrastrukturne projekte i planove u kontekstu izgrađenog i prirodnog okruženja.

Same tehnike rada u projektu Galileo, se mogu videti u okviru video zapisa:

Leave a Reply