Software

Projekat Nucleus integrisao Nucleus simulacione mogućnsoti iz Autodesk Maya apliakcije

Sada, uz pomoć nove tehnologije, moguće je nalaženje formi za idejni dizajn u arhitekturi. Rad je koncipiran kao u Maya softveru, ali se radi u Revit Architecture programu. Projekat je dobio naziv po Nucleus tehnologiji iz Maya softvera, koja je prenešena u Revit. Plan je da se ova funkcionalnost prebaci i u naredna izdanja projekta Vasari. 

Korisna adresa

Leave a Reply