Software

Promocija Microsoft Lync servera

Poslovna komunikacija odavno podrazumeva mnogo više od prostog telefoniranja. Ona zahteva direktan susret sa partnerima, saradnicima ili klijentima, kao i rad na različitim dokumentima. Sa druge strane, pod pritiskom ekonomske krize ranije veoma česta poslovna putovanja većina kompanija svela je na neophodan minimum.

Tako se danas traže informatička rešenja koja omogućavaju da se i pored uštede novca ostvari nesmetana komunikacija i kolaboracija. Na ovogodišnjoj Sinergiji kompanija Microsoft je predstavila novi komunikacioni server pod nazivom Lync.

Sagovornica: Danijela Zečević, menadžer grupe za Office proizvede, Microsoft Srbija

Leave a Reply