Software

Prototip softverskog rešenja za savremeni hipotekarni sistem

U okviru projekta “Izgradnja kapaciteta RGZ-a” komponenta Hipotekarni sistem razvoj i realizacija, prošle nedelje u poseti RGZ u boravili su švedski eksperti iz oblasti informacionih tehnologija i prava. U poseti projektnom timu RGZ a bilu su Fredrik Evalson, ekspert iz oblasti informacionih tehnologija i Hana Sorendal, ekspert iz oblasti prava i upravljanja zemljištem. Eksperti su došli iz švedske agencije za upravljanje zemljištem Lantmateriet (Läntmateriat).

Ciljevi posete su bili da se švedski eksperti upoznaju sa: statusom projekta, da se izvrši planiranje faze tranzicije i definisanje vremenskog okvira za ovu fazu i dogovor oko sledećih koraka.

Tokom posete eksperti su se upoznali sa definisanim konceptom i razvijenim prototipom web aplikacija za pretraživanje evidencije nepokretnosti i web aplikacija za podnošenje i praćenje elektronskih zahteva za upis hipoteka.

Projektni tim je posetio Službu za katstar nepokretnosti Beograd 1. Načelnik službe Veselin Bakić i pravnik imali su priliku da se upoznaju sa projektom i rešenjem iz perspektive obrade zahteva za upis hipoteke u službi.

Prototip je predstavljen i predstavnicima Banke Intese, direktoru sektora za pravne poslove Predragu Ćatiću i njegovim saradnicima. Predstavnici banke su aktivno učestvovali u diskusiji tokom prezentacije i demonstracije prototipa.

Naglašeno je sa njihove strane, da prezentovani prototipovi ne predstavljaju samo podršku za upravljanje redovima čekanja („queuing management system“, već je rešenje korak ispred i predstavlja sistem za kolaboraciju i razmenu dokumenata između RGZ-a i klijenata i da kao takvi predstavljaju podršku celokupnom poslovnom procesu „priprema za podnošenje zahteva za upis hipoteke u banci“.

Predstavnici banke su istakli da imaju slično rešenje i dobro iskustvo za elektronsku razmenu dokumenata sa Nacionalnom korporacijom za osiguranje stambenih kredita. Posebno su zainteresovani za koncept web servisa.

Opšta ocena svih, zaposlenih u službi, predstavnika važne interesne grupe Banka Intese i švedskih eksperata jeste da je projektni tim na dobrom putu i da uspešno sprovodi planirane aktivnosti i da jasno sledi ciljeve projekta. Takođe projektni tim je dobio potvrdu pristupa da se u razvoju rešenja moraju sagledati zahtevi i potrebe korisnika i da je uvek korisno kada se korisnici uključe u fazu razvoja rešenja što ranije, uz sagledavanje postojećeg pravnog okvira.

Benefit Banka

  • Pristup podacima katastra nepokretnosti
  • Korisnik dolazi u tačno zakazano vreme za podnošenje zahteva
  • Korisnik donosi zahteve koji su već pregledani, nema nedostataka
  • Izbegavanje redova u SKN
  • Mogućnost provere zahteva za upis hipoteke

Benefit RGZ

  • Smanjen pritisak na šalter
  • Mogućnost planiranja vremena zakazivanjem termina za podnošenje originalnih dokumenata zahteva

Sledeći koraci: prezentacija rešenja kolegijumu direktora RGZ a. Ukoliko rešenje zadovolji izvršiće se obuka korisnika u banci i u službama za katastar nepokretnosti i krenuće se sa primenom rešenja kao podrška poslovnom procesu upisa hipoteka nad nepokretnostima.

Leave a Reply