Software

Provera legalnosti softvera

Poreska uprava Republike Srbije pokrenula je promotivnu akciju legalnosti softvera, u cilju smanjenja nivoa softverske piraterije u zemlji. U toku decembra, različitim promotivnim akcijama, Poreska uprava omogućiće privrednim subjektima da se na pravi način upoznaju sa različitim aspektima problema legalnosti softvera i da uočene nepravilnosti, ako ih utvrde, sami i na vreme otklone.

Pomoćnik direktora Poreska uprave za obrazovanje i komunikaciju mr Zoran Vasić, direktor Poreske uprave Republike Srbije dr Dragutin Radosavljević i pomoćnik direktora Poreske uprave za razvoj i računarsku podršku dr Dejan Vidojević

Pomoćnik direktora Poreska uprave za obrazovanje i komunikaciju mr Zoran Vasić, direktor Poreske uprave Republike Srbije dr Dragutin Radosavljević i pomoćnik direktora Poreske uprave za razvoj i računarsku podršku dr Dejan Vidojević

Povodom promocije akcije legalnosti softvera, održana je konferencija za novinare, koju je otvorio pomoćnik direktora Poreske uprave za obrazovanje i komunikaciju mr Zoran Vasić. Tom prilikom je rekao da Poreska uprava nastoji da se što više približi poreskim obveznicima i da se maksimalno posveti zaštiti intelektualne svojine kao i da poveća nivo dobrovoljnog izmirivanja poreskih obaveza. Zoran Vasić je takođe naveo i velike napore koje Poreska uprava u tom smislu ulaže u edukaciju, kako zaposlenih tako i eksternih lica.

Direktor Poreske uprave dr Dragutin Radosavljević, istakao je važnost akcije, rekavši da je Poreska uprava već napravila planove kontrole legalnosti softvera, što je veoma važna stavka i u procesu približavanja Srbije Evropskoj uniji. Prema istraživanjima, procenat piraterije u Srbiji je na veoma visokom nivou od 74 odsto, što je gotovo dvostruko više od evropskog proseka i da država ima nameru da taj procenat značajno smanji. Direktor Radosavljević je još jednom najavio uvođenje elektronske komunikacije s poreskim obveznicima, što bi čitavu državnu upravu, a posebno Poresku upravu za više stepenica približilo evropskim integracijama. Takođe je rekao i da je Poreska uprava do sada naplatila 502 milijarde dinara javnih prihoda, što predstavlja više od 99 odsto plana na godišnjem nivou i da će on sigurno biti ostvaren do kraja godine.

Pomoćnik direktora za razvoj i računarsku podršku dr Dejan Vidojević, rekao je da ova aktivnost ima za cilj ispunjenje uslova potrebnih za početak procesa pridruživanja Evropskoj uniji, u nastavku procesa kontinuiranog poboljšanja rada Poreske uprave. To se već sada prepoznaje u širokom spektru, od poboljšanja kvaliteta, preko različitih komunikacionih kanala prema javnosti, do povećanja nivoa iskorišćenja administrativnih kapaciteta.

Pomoćnik direktora dr Dejan Vidojević je rekao da je tim stručnjaka Poreske uprave analizirao sve aspekte dosadašnjih kontrola legalnosti softvera i na osnovu nje doneti su brojni zaključci, od kojih su najvažniji da će, za tu aktivnost biti formirana Posebna jedinica, koja će biti sastavljena od 25 dobrih poznavalaca informacionih tehnologija, čime će biti obezbeđena veća efikasnost kontrola, koje zahtevaju prethodna specifična znanja. Ova jedinica je prošla kroz posebne obuke tokom decembra meseca, kako bi od januara 2011. godine mogla da bude geografski raspoređena i aktivna na teritoriji cele Srbije. U narednom periodu, očekuje se povećanje jedinice na 50 članova.

Na sajtu Poreske uprave, na naslovnoj strani, postavljen je kratak edukativni film pod nazivom Kako da proverite legalnost softvera u svom preduzeću“, koji prikazuje korake potrebne za ispunjavanje uslova ovog segmenta legalnog poslovanja. Takođe, zaposleni u Kontakt centru Poreske uprave (telefoni 0700 700 007 za pozive sa fiksnog telefona i 011 330 10 111 za pozive sa mobilnog telefona i iz inostranstva) odgovaraće na sva pitanja poreskih obveznika zainteresovanih za aktuelnu problematiku legalnosti softvera.

One thought on “Provera legalnosti softvera

  1. Jasna Kamatović

    Odličan! Odličan video na sajtu Poreske. Ovo će puno značiti korisnicima. Sjajan potez. Ovakvi jednostavni “koraci” u cilju edukacije mnogo više će doprineti podizanju svesti svih pravnih subjekata zašto je važno da se softverski legalizuju (i ne samo Microsoft). Sa druge strane bilo je primera gde su kompanije korisnicima prodavale legalan softver i licence a zapravo su bili pirati.

Leave a Reply