Software

Prva instalacija najnovije platforme za data centar u Srbiji

Kompanija Asseco SEE i Cisco organizovale su korisnički skup na kome je premijerno predstavljena data centar platforma nove generacije –  Cisco Unified Computing System (UCS).

Predstavljanjem UCS-a, prisutni su imali prilike da saznaju kako ova platforma može da odgovori na izazove modernih data centara kao i da se bliže upoznaju sa svim prednostima koje donosi.

Prvu instalaciju UCS platforme u Srbiji i konkretan primer iz prakse predstavio je Asseco SEE kroz svoj projekat u Čačanskoj banci. Realizacijom ovog projekta, IT Banke je postao mnogo agilniji i spremniji da odgovori na zahteve savremenog bankarskog poslovanja. Visok nivo perfomansi omogućen je korišćenjem UCS platforme, a brzina implmentacije novog servisa umesto danima, sada se meri satima. Postavljanjem nove infrastrukture stvorile su se osnove za dalji razvoj, integraciju novih servisa, virtualizaciju servisa i kontinulano poslovanje.

Leave a Reply