Software

Prva sednica Saveta za Nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka (NIGP)

Prema Zakonu o državnom premeru i katastru organi nadležni za uspostavljanje i održavanje NIGP-a su Savet i radne grupe NIGP-a. Ovlašćenja Saveta NIGP-a definisana su članom 167. Zakona. Osnovna uloga Saveta NIGP-a je da rukovodi kreiranjem institucionalnog i tehničkog okvira za uspostavljanje zajedničke geoinformacione infrastrukture na nacionalnom nivou kroz formulisanje jasnih smernica i sredstava za ostvarenje tog cilja. Uloga radnih grupa je operacionalizacija tematskih pitanja za pojedine oblasti kao što su tehnička infrastruktura, standardi, struktura metapodataka i prostornih podataka, saradnja između učesnika, finansijski modeli, istraživanje, obrazovanje i sl.

Vlada Republike Srbije na sednici od 21.01.2010. godine, na osnovu člana 166. Zakona o državnom premeru i katastru i člana 43. Zakona o Vladi, imenovala je predsednika i članove Saveta NIGP-a.

Za predsednika Saveta NIGP-a imenovan je direktor Republičkog geodetskog zavoda, a za članove imenovani su predstavnici Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, Ministarstva odbrane, Ministarstva rudarstva i energetike, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Republičkog zavoda za statistiku i Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na prvoj sednici Saveta NIGP-a razmatrana su pitanja prema sledećem dnevnom redu:

Usvajanje dnevnog reda;

Predstavljanje članova Saveta NIGP-a;

Usvajanje poslovnika o radu Saveta NIGP-a;

Razmatranje Nacrta strategije za uspostavljanje NIGP-a;

Razno.

Poslovnik o radu Saveta NIGP-a usvojen je od prisutnih članova na osnovu predloga poslovnika izrađenog od strane Republičkog geodetskog zavoda. Poslovnikom se bliže uređuju organizacija, način rada i odlučivanja, kao i druga pitanja od značaja za rad Saveta. Administrativno-tehničku podršku radu Saveta pruža Republički geodetski zavod preko nadležne organizacione jedinice.

Takođe, razmatran je Nacrt strategije za uspostavljanje NIGP-a za period 2010 – 2012. Savet NIGP-a će koordinirati implementaciju strategije kroz rad tela NIGP-a radi osiguranja jedinstvene podrške realizaciji strateškog akcionog plana.

Leave a Reply