Software

PUB2000 “core” bankarski sistem u Albaniji

Pexim Skoplje je potpisao ugovor sa United Bank of Albania za instalaciju i implementaciju „core“ 2000 bankarskog rešenja, PUB2000.

Ovo rešenje je dizajnirano da podrži poslovanje banaka u veoma dinamičnom okruženju tržišta u razvoju, a karakteriše ga i fleksibilnost na stalne promene u zakonskoj regulativi. Modularna „multi-tier“ arhitektura omogućava laku skalabilnost i povećanje performansi. U United Bank of Albania biće instalirani sledeći moduli:
· Stanovništvo
· Kreditno depozitni poslovi
· Devizni poslovi privrede

U narednih 10 meseci, stručnjaci iz Pexima će raditi na instalaciji i implementaciji novog IT sistema. Takođe, službenicima banke će biti održana kompletna obuka za korišćenje novog sistema kako bi na najbolji način u svakodnevnom poslovanju maksimizirali povraćaj investicije.

Leave a Reply