Software

QuarkXPress 7

ImageQuark je osnovan u Devneru, Koloradu 1981. godine, sa ciljem da napravi softver koji će biti osnovna platforma za izdavaštvo. Stvaranjem QuarkXPress softvera, 1987 godine, došlo je do prekretnice u načinu obrade teksta koje je do tada bilo potpuno mehaničko. QuarkXPress je upozno korisnike sa veoma preciznom tipografijom, matricama i kontrolom boja koristeći desktop računar. 1988, Quark postaje internacionalna kompanija sa sedištima po celoj Evropi i Bliskom istoku. Korisnici u preko 100 zemalja širom sveta danas koriste Quark proizvode za kreiranje, dizajniranje i upravljanje dokumentima namenjenih za novine, magazine, knjige, kataloge, brošure ili online materijale.

QuarkXPress 7

Veliki broj ljudi danas koristi QuarkXPress za kreativno dizajniranje forme stranica novina, magazina, brošura… Milioni korisnika u ovom trenutku otkrivaju snagu novog QuarkXPress 7 koji nam nudi preko 160 novih mogućnosti.

Alati:

* Smart transparency – Podešavanje transparentnosti frejmova, teksta, pozadine na nivou boja u koracima od 0,1%
* Compozitions Zones – Kolaboracija izmeđi više korisnika pri izradi i kreiranju stranice. Sinhronizacija teksta, slika ,dizajna preko mreže elektronske pošte ili instant messeging-a.
* Quark Job Jackets – Osigurajte Vaš dokument određenim specifikacijama od početka kreiranja pa sve do krajnjeg izgleda. Neprocenjiva tehnologija za zaštitu prava i integriteta.
* In the layout image editing – Podržan Adobe Photoshop dokument
* Superior palette controls – Brz pristup paletama kontrola i alata koristeći grupno konfigurisanje paleta .
* Shared content – Sinhronizacija teksta kroz ceo projekat. Editovanje slika, korekcija teksta, promena fonta, preoblikovanje tekst okvira na stranici ima za posledicu promenu u celom projektu.
* Easy PDF/X production – Jednostavno i lako kreiranje PDF dokumenata.

QuarkXPress 7  košta 1.339,00 USD$ 

Pozivamo sve zainteresovane da probaju ove pakete (link za download)

 

DOWNLOAD »

Potpuno funkcionalna 30 – to dnevna probna verzija, a više informacija o nabavci porizvoda možete pronaći kod dobavljača, firme Romsys Data.

Leave a Reply