Software

Raste prodaja Aris rešenja

Prema preliminarnim proračunima, austrijska kompanija  IDS Scheer AG povećala je svoje globalne prihode za više od 11 posto u odnosu na prošlu godinu (393,6 miliona evra prema 354,3 miliona u 2006.), ostvarujući time nešto bolje rezultate nego što je predviđano u službenim prognozama.

Izuzme li se uticaj kursnih razlika, ukupni porast iznosio bi 12,5 posto. Kako se navodi u saop[tenju, porast prihoda zabeležen je u oba poslovna područja, uslugama i proizvodima. Prodaja ARIS licenci, vodećeg softverskog rešena u svetu za upravljanje poslovnim procesima, porasla je za 26% čime je ostvaren očekivani prihod od 57,2 miliona evra (45,4 miliona prethodne godine).

Dobit pre kamata, poreza i amortizacije nematerijalne imovine (EBITA) je porasla za 22% na oko 39,6 miliona evra (prethodne godine 32,6 miliona eura). U skladu sa tim, EBITA margina porasla je sa 9,2 u 2006. na 10,1% u 2007. godini. Ukratko, kompanija je ostvarila najbolje rezultate u svojoj istoriji.

Operativni novčani tiok trebao bi da iznos 30 miliona evra, što predstavlja rast od 40% u odnosu na prethodnu godinu kad je iznosio 21,5 miliona. Na kraju 2007. godine ukupan broj zaposlenih iznosio je 2.992, što odgovara porastu od 6% u odnosu na prošlu godinu.

U 2007. godini IDS Scheer je opet zabeležio snažan organski rast. Najveća stopa rasta ostvarena je u području ARIS proizvoda, dok je sektor usluga ponovno uvećao svoju profitnu marginu istovremeno beležeći i veće prihode.

Leave a Reply