Software

RATEL koristi ASEPA sistem za upravljanje dokumentima nagrađen na IT sajmu u SAD

Republička agencija za elektronske komunikacije već nekoliko godina koristi sistem za upravljanje dokumentima u javnom sektoru, zasnovan na rešenju ASEPA kompanije Asseco SEE.

Softverska platforma ASEPA je početkom maja ove godine osvojila nagradu za inovaciju na sajmu informacionih tehnologija EMC World u Las Vegasu.

Zahvaljujući rešenju ASEPA, svi korisnici mogu brzo i jednostavno da putem interneta pristupe svim uslugama, a komunikacija sa institucijom javnog sektora olakšana je, bez obzira na kanal komunikacije. Radni procesi u potpunosti su automatizovani, zahtevaju manje ljudskog rada i samim tim su i jeftiniji, uz istovremeno podizanje obima i klvaliteta usluge. Efikasnost i bezbednost čuvanja dokumenata takođe su značajno povećani upotrebom ovog rešenja.

 assecco

Rešenje ASEPA u potpunosti je usklađeno sa principima e-države, čiji su glavni ciljevi brže i efikasnije funkcionisanje javne uprave. Procenjuje se da trenutno 840 hiljada građana koristi elektronske servise, a smatra se da će država postati elektronska, kada promeni suštinu svoje administracije. Kao jedino merilo da je neka institucija napravila napredak prema svetskim standardima jeste svakodnevna upotreba elektronskih servisa. Uvođenje E-države ne može da bude projekat samo jedne institucije, već je neophodno uključivanje većeg broja institucija, te da je trenutno problem što nema koordiniranog rada institucija kako bi se efikasnije stiglo do rezultata.

Leave a Reply