amd
Razvoj aplikacija

AMD i Oracle sarađuju u okviru OpenJDK zajednice

Tokom JavaOne™ 2012 prezentacije Strategije Razvoja Jave, AMD (NYSE: AMD) je objavio svoje učešće u OpenJDK™ Projektu “Sumatra”, u saradnji sa Oracle-om i ostalim članicama OpenJDK zajednice AMD će raditi na donošenju sposobnosti Heterogenog Računarstva u Javu™ za serverska okruženja i računarstvo u oblaku. OpenJDK Projekat “Sumatra” će istraživati načine na koje se Java Virtuelna Mašina (JVM), kao i Java jezik i API, mogu unaprediti kako bi aplikacije mogle iskoristiti sposobnost akceleracije putem grafičke procesorske jedinice (GPU), i diskretinh grafičkih kartica, i visoko-performansnih integrisanih grafičkih procesora poput onih u AMD-ovim akcelerisanim procesorskim jedinicama (APU).

S obzirom da se novi serveri i platforme za računarstvo u oblaku sve više oslanjaju na sposobnosti heterogenog računarstva APU-ova i diskretnih GPU-ova kako bi se postiglo unapređenje u performansama i potrošnji, programeri zahtevaju da im vodeći programski modeli poput Jave pomognu u korišćenju prednosti GPU akceleracije. Projekat “Sumatra” može pružiti i smernice za uvođenje heterogenog računarstva i u druge JVM-bazirane jezike poput Scala, JRuby i Jythona.

“Učvršćenje naših planova za doprinos OpenJDK Projektu predstavlja novi korak ka donošenju heterogenog računarstva milionima java programera i potencijalno može da dovede do razvoja novih hardverskih modela, kao i novih programerskih paradigmi za servere i računarstvo u oblaku,” kaže Mandžu Hedždi (Manju Hegde), korporativni potpredsednik za Heterogeno Računarstvo i Razvojna Rešenja u AMD-u. “AMD ima uspešnu istoriju saradnje sa razvojnom zajednicom otvorenog-softvera, od OpneCL-a ™ do Fondacije za Heterogenu Sistemsku Arhitekturu (HAS), te ćemo i sa ovim projektom pomoći dalji razvoj grafičke akceleracije u okviru Java zajednice.”

“Mi očekujemo da će naša saradnja sa AMD-om i ostalim učesnicima u OpenJDK Projektu “Sumatra” na posletku omogućiti Java programerima sposobnost da brzo usvoje GPU akceleraciju in a taj način unaprede performanse,” kaže Džorž Sab (Georges Saab), podpredsednik, Softverskog Razvoja, Grupe za Java Platformu u Oracle-u. “Mi se nadamo da će pojedinci i druge organizacije zainteresovane za ove uzbudljive tehnologije pratiti AMD-ovo predvodništvo i priključiti se Projektu “Sumatra.”

Pojedninci i organizacije zainteresovane za ove uzbudljive razvojne tehnologije dobrodošli su da se priključe OpenJDK zajednici i Projektu “Sumatra” putem openjdk.java.net Interntet stranice . Da bi ste pogledali prezentaciju sa JavaOne 2012, koju je izneo Fil Rodžers (Phil Rogers), AMD-ov Korporativni Član i predsednik HAS Fondacije, posetite: http://www.oracle.com/javaone/live.

Leave a Reply