09 sept 2013 Embarcadero RAD XE5
Razvoj aplikacija

Android i iOS alatke unutar DELPHI XE5 RAD

U organizaciji Udruženja informatičke delatnosti, u saradnji sa kompanijom Embarcadero International i lokalnim partnerom Code Factory, predstavljen je način kreiranja aplikativnih rešenja za Android platforme korišćenjem RAD Studio XE5.

Ovaj razvojni alat sadrži kompajler koji generiše ‘nativni’ kod koji se izvršava na Android platformi. Na skupu je predstavljen tok procesa razvoja aplikacija za više uređaja iz jednog izvornog koda, a posebno je naglašeno pet grešaka koje čine programeri pri prelasku na razvoj za mobilne uređaje.

09 sept 2013 Embarcadero RAD XE5

Godišnje se korišćenjem razvojnih alata kompanije Embarcadero generiše oko 9,7 milijardi linija koda na oko 100.000 Win aplikacija, uz istovremeno 80% manje zahtevanog koda što obezbeđuje godišnju uštedu od oko 62 milijardi USD.

Leave a Reply