Razvoj aplikacija

Animirane forme

API funkcija AnimateWindow je vrlo jednostavna za korišćenje, a omogućava upravljanje formom, određivanje dužine trajanja animacije i mnoštvo drugih efekata

P oznati Windows-ov GUI (grafički korisnički interfejs) je prepun grafičkih efekata; mogućnosti animacije objekata, efekti providnosti formi i slični efekti čine obični interfejs mnogo atraktivnijim za korisnike. Da bi sve ovo dostupno i programerima, na raspolaganju stoji Windows API funkcija AnimateWindow. Ova API funkcija je vrlo jednostavna za korišćenje, a omogućava upravljanje formom, određivanje dužine trajanja animacije i pregršt efekata. Da je korišćenje ove funkcije strvarno jednostavno pokazaće i sledeći primer, gde samo treba da sledeću liniju kôda smestite unutar obrađivača događaja OnShow forme:

… AnimateWindow(Self.Handle, 250, AW_BLEND or AW_ACTIVATE); …

Pokrenite projekat i pogledajte rezultat. Zanimljivo, zar ne?

Podrazumeva se da funkcija koristi roll efekat, ali ovo možete promeniti korišćenjem parametra AW_SLIDE radi dobijanja slajd efekta, parametarom AW_CENTER skupljamo i širimo formu, a parametrom AW_BLEND postižemo blagi efekat providnosti. Dodatno, pozivu funkcije možete dodati parmetar AW_ACTIVATE koji određujemo prikazivanje forme ili parametar AW_HIDE za suprotan efekat. Kada koristite roll ili slide efekat, imate mogućnost da odredite smer efekta koji može da ide vertikalnom ili horizontalnom osom, dodavanjem parametara AW_HOR_POSITIVE ili AW_HOR_NEGATIVE za x osu, i AW_VER_POSITIVE ili AW_VER_NEGATIVE za y osu. Ali, ovi parametri će biti ignorisani ukoliko koristite parametar AW_CENTER. Radi boljeg iskorišćenja ove funkcije, što više eksperimetišite sa kombinovanjem parametara i uporedite rezultate.

Leave a Reply