Razvoj aplikacija

Argumenti funkcija

U prethodnom PHP prilogu definisali smo šta su to funkcije i kako se koriste, i šta su argumenti jedne funkcije. Inače, razne informacije se funkciji mogu proslediti preko liste argumenata, koja predstavlja zarezom razdvojenu listu varijabli, i/ili konstanti. Podrazumeva se da PHP omogućava prosleđivanje argumenata funkciji u vidu vrednosti; argumenti se mogu još proslediti kao reference (varijable), i kao “podrazumevane vrednosti”. Takođe, omogućena je i upotreba listi argumenata varijabilne dužine, ali samo u veziji PHP-a 4. Kod verzije 3 PHP-a, listu argumenata možemo simulirati u vidu niza koji se prosleđuje funkciji.
Na primer:

<?phps
           function preuzimanje_niza($input) {
           echo "$input[0] + $input[1] = ", $input[0]+$input[1];
           }
           ?>

Uglavnom se funkcijama prosleđuju konkretne vrednosti, pa tako kada promenimo vrednost argumenta unutar funkcije, neće se promeniti i njegova vrednost van funkcije. Ukoliko želite da se vrednosti prosleđenih argumenata mogu menjati unutar funkcije, prosledite te iste argumente u vidu referenci. A ako želite se argumenti uvek prosleđuju kao reference – moraćete da ispred naziva argumenta dodate znak ampersand (&). Evo i primera prosleđivanja argumenta u vidu reference:

<?php
           function dodaj_tekst(&$string) {
           $string .= 'i dodatni deo stringa.';
           }
           $str = 'Ovo je string, ' ;
           dodaj_tekst($str);
           echo $str;
           ?>

Rezultat ovog malog skripta će biti ispis – “Ovo je string, i dodatni deo stringa.”. Slično prethodnoj metodi, varijablu kao referencu možete proslediti i kada to niste u prvi mah definisali, tada ćete u samom pozivu funkcije dodati znak ampersand (&):

 <?php
           function bilo_sta ($rec) {
           $rec .= ' a ovo je dodatni deo.';
           }
           $str = 'Ovo je string, ';
           bilo_sta ($str);
           echo $str;
           // izlaz ce biti 'Ovo je string, '
           bilo_sta (&$str);
           echo $str; 
           // izlaz 'Ovo jestring, a ovo je dodatni deo.'
           ?>

Slično prethodnom definisanju argumenata je i definisanje “podrazumevanih argumenata” (kao kod jezika C++):

<?php
           function kuvanje_kafe ($type = "Grand") {
           return "Najbolja je kafa $type.\n";
           }
 echo kuvanje_kafe ();
           echo kuvanje_kafe ("DonCaffe");
           ?>

Izlaz ovog malog skrtipta će biti:

  Najbolja je kafa Grand.
  Najbolja je kafa Doncaffe.

Kao što vidite, ako funkciji ne prosledimo nikakvu vrednost argumenta, koristiće se podrazumevana vrednost (Doncaffe).

Leave a Reply