Razvoj aplikacija

Bakini web kolačići

Cookies – “Poslastice” koje na korisničkim mašinama čuvaju veoma vredne informacije o njihovim “gazdama”

Kako im odoleti? Bakini web kolačići, tj. poznati cookie-ji predstavljaju odličnu i efikasnu alatku za beleženje i čuvanje podataka o posetiocima vaših sajtova, i to na njihovim čvrstim diskovima. Cookie-ji mogu vrlo uspešno da čuvaju vredne informacije potrebne vašim web aplikacijama, prvenstveno radi identifikacije (i praćenja) posetioca tokom povratnih poseta sajtu.

Pri tome, vrlo lako ih je kreirati i postaviti, a još lakše “iščitati”, jer se radi o običnim plain tekstualnim fajlovima. A evo i nekih preporuka kojih bi se trebalo pridržavati prilikom “eksploatacije” kolačića:

  • Programski kôd koji kreira kolačiće, iz razloga efikasnosti, trebao bi biti pozicioniran na početku web stranice pre bilo kog drugog kôda.
  • Cookie fajlove potrebno je smestiti u root direktorijum sajta kako bi ga mogli koristiti sa bilo koje pozicije vašeg web sajta.

Sledi programski kôd kojim kreiramo varijablu cookie:

<?
setcookie (“cookie”, “personalmag kolacic”);
//kreiranje varijable $cookie sa vrednošću “personalmag kolacic”
?>

Kreiranjem i postavljanjem ovog kôda, kada posetioc ponovo dođe na tekuću stranicu ili bilo koju drugu PHP stranicu u tekućem folderu (ili bilo kom podfolderu), postavljeni kolačić biće dostupan za “konzumiranje”. Ukoliko bi sada komandom ECHO ispisali vrednost varijable – $_COOKIE[“cookie”], dobili bi nazad “personalmag kolacic”.

Nadalje, ukoliko želite da postavite expire vremenski rok kolačića, dodaćete samo još jedno polje sa količinom vremena (u sekundama) koja treba da protekne do “isteka važnosti”:

<?
setcookie (“cookie”, “personalmag kolacic”, time()+3600);
//isti kod kao prethodni, s tim da će kolačić ovaj “trajati”3600 sekundi (1 čas) u odnosu na trenutno vreme
?>

Broj kolačić-varijabli nije ograničen, tako da uvek možete postaviti više od jendog kolačića:

<?
setcookie (“cookie1”, “personalmag kolacic 1 “);
setcookie (“cookie2”, “personalmag kolacic 2 “);
setcookie (“cookie3”, “personalmag kolacic 3 “);

//kolačiće možete isčitati sa:

echo $_COOKIE[“cookie1”];
echo $_COOKIE[“cookie2”];
echo $_COOKIE[“cookie3”];

// a ako želite da prikažete sadržaj svih varijabli
//upotrebite onda sledeću instrukciju:

print_r($_COOKIE);
?>

I konačno, kolačiće je moguće i izbrisati, ukoliko vam više nisu potrebni, upotrebom gorenavedene instrukcije setcookie, samo što ovaj put varijabli nećemo dodeliti nikakvu vrednost. Postavićemo još jednu setcookie funkciju samo sa nazivom varijable:

<?
setcookie (“cookie”);
//brisanje “kolačića”
?>

Ovo je sva osnova koja je potrebna za korišćenje kolačića na vašim web sajtovima. Na vama je kako ćete daljeiskoristiti ovu mogućnost.

One thought on “Bakini web kolačići

  1. Sasa Bogdanovic

    Programski kôd koji kreira kolačiće, iz razloga efikasnosti, trebao bi biti pozicioniran na početku web stranice pre bilo kog drugog kôda.

    Kolacici MORAJU biti pozicionirani na pocetku web stranice, tj pre bilo kog output-a, ukljcucujuci i i tagove i bilo kakav beli prostor, tj space karaktere. U protivnom, doci ce do greske “Headers already sent…”.

Leave a Reply